DigiRoot: Как да дигитализираме спортните клубове?

DigiRoot: Как да дигитализираме спортните клубове?

Екипа на DigiRoot (Управление на цифровата трансформация в масовия спорт) – „Подготвяме спортните клубове за бъдещето“, разработи въпросник насочен към спортните специалисти (мениджъри и треньори), за да проучи какви са техните нужди за цифрова трансформация на спортните клубове.

Целта е да се създаде цялостна платформа, която да служи като безплатен, лесно достъпен ресурс за спортни клубове, които искат да се ориентират в сложността на дигитализацията.

Дейностите по проект DigiRoot (Управление на цифровата трансформация в масовия спорт) са съфинансирани от Европейският съюз, като част от програма Еразъм+ Спорт.

 

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!