Покана: Общо събрание на Сдружение „Левски-Спорт за всички“

На 03 април 2024 година (сряда), от 16:00 часа, в офиса на Сдружение “ЛЕВСКИ-Спорт за всички”, Плувен комплекс “Спартак”, бул. Арсеналски 4,  ще се проведе годишно Общо събрание на организацията.

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Сдружение “ЛЕВСКИ-Спорт за всички” за 2023 година;

2. Финансов отчет на Сдружението за 2023 година;

3. Приемане на календар за дейността и бюджет за 2024 година;

4. Разни.

Решението за свикване е взето на редовно заседание на Управителният съвет на Сдружение “Левски-Спорт за всички” на 27 февруари 2024 година (Протокол №5). 

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!