Покана: Общо събрание на Сдружение „Левски-Спорт за всички“

На 12 април 2023 година, от 16:00 часа, в офиса на Сдружение “ЛЕВСКИ-Спорт за всички”, Плувен комплекс “Спартак”, бул. Арсеналски 4,  ще се проведе годишно Общо събрание на организацията.

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Сдружение “ЛЕВСКИ-Спорт за всички” за 2022 година;

2. Финансов отчет на Сдружението за 2022 година;

3. Приемане на календар за дейността и бюджет за 2023 година;

4. Разни.

Решението за свикване е взето на редовно заседание на Управителният съвет на Сдружение “Левски-Спорт за всички” на 09 март 2023 година (Протокол №5). 

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!