Покана: Годишно общо събрание

На 15 април 2021 година, от 16:00 часа, в офиса на организацията, Плувен комплекс “Спартак”, бул. Арсеналски 4,  ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение “ЛЕВСКИ-Спорт за всички”

Дневен ред: 

1. Отчет за дейността на Сдружението за 2020 година;

2. Финансов отчет на Сдружението за 2020 година;

3. Приемане на спортен календар и бюджет за 2021 година;

4. Разни.

Решението за свикване е взето на редовно заседание на Управителният съвет на Сдружение „Левски-Спорт за всички“ на 11 февруари 2021 година. 

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!