За нас:

История

През 1994 година, в гр. София, „Левски – Спорт за всички“ е основан, като секция на Спортен клуб „Левски“. Новосъздадената секция имала за цел да организира кампании и инициативи за популяризиране на масовият спорт и активен начин на живот, като „Ден на предизвикателството“ и “ Ден на ходенето“ съвместно с Българска асоциация спорт за всички“.

През 2014 година, с решение на Управителният съвет на Спортен клуб „Левски“, секцията „Спорт за всички“  е стартирана процедура по регистрация, като самостоятелна спортна организация с наименование Сдружение „Левски-Спорт за всички“.

Цели:

  1. Да развива спорта във всичките му разновидности, без каквито и да било ограничения сред децата, подрастващите, възрастните и обществото като цяло;
  2. Да популяризира спорта във всичките му разновидности сред обществото.
  3. Да създава условия за повишаване подготовката на спортистите във всички видове спорт, както и на всички други участници, за постигане на високи спортни резултати чрез участие в държавни и международни състезания;
  4. Да създаде среда за връзка и комуникация между различните спортове в България. Да осъществява преки контакти и сътрудничество със сродни национални и международни организации за постигане на общи цели в областта на спорта;
  5. Да сътрудничи с държавните органи и общините в подпомагането на борбата срещу употребата на допинг и насилието в спорта.

Структура 

Общото събрание  е колективният върховен орган на Сдружение „Левски-Спорт за всички“, в неговият състав влизат всички пълноправни членове. Общото събрание може да се свиква от Управителния съвет или по искане на 1/3 (една трета) от членовете на Клуба.

 

 

Управителният съвет на Сдружение „Левски – Спорт за всички“ и се състои от 3 (трима)  члена, които се избират за срок от пет години от Общото събрание на организацията.

 

 

Председател на Управителният съвет на Сдружение „Левски-Спорт за всички“  е законен представител на организацията и се избира за срок от пет години от общото събрание. Той управлява, ръководи и координира дейността на клуба и на  Управителният съвет.

 

Проекти и инициативи: 

2014 – Подкрепа и организация на честванията „100 години Левски“ – повече от 40 инициативи; Ученически игри – 2 и 3 етап; „Спортни лъвчета

2015 – Подкрепа организацията на: Ученически игри – 2 и 3 етап; „Спортни лъвчета„, “Sport & Support”, съфинансиран по програма Erasmus+ Sport;

2016 – „Спортни лъвчета„; Ученически игри – 2 и 3 етап; Подкрепа организацията на “Sport & Support”, съфинансиран по програма Erasmus+ Sport;

2017 – „Спортни лъвчета“; Ученически игри – 2 и 3 етап; IX открито първенство по Куадратлон Таекуон-До за купа „Левски“; Ученическа футболна академия „Левски-Спорт за всички“;  „Вдъхновяващи истории от EMCA“; Multisport coaches accross Europe“ съфинансиран по програма Erasmus+; CROSS – Cohesion and Re-integration Opportunities through Social Soccer съфинансиран по програма Erasmus+; 

2018 – „Спортни лъвчета“; Ученическа футболна академия „Левски-Спорт за всички“; Вериги ученически волейболни турнири „Малки великани„; CROSS – Cohesion and Re-integration Opportunities through Social Soccer съфинансиран по програма Erasmus+; „You’re Hope“ съфинансиран от програма Еразъм+;  

2019 – Вериги ученически волейболни турнири „Малки великани„; Cohesion and Re-integration Opportunities through Social Soccer съфинансиран по програма Erasmus+; SCORES (Developing SKILLS & COMPETENCES RESULTING in EMPLOYABILITY THROUGH SPORT) съфинансиран от програма “Еразъм +”; „My Olympic Experience“ е проект съфинансиран от Erasmus+ Sport Programme на Европейският съюз; „Multisport Academy”, съфинансиран от програма „Мобилност“ на Европейският парламент; Подкрепа на „Taekwondo for the mind“ съфинансиран от програма “Еразъм +;

2020SCORES (Developing SKILLS & COMPETENCES RESULTING in EMPLOYABILITY THROUGH SPORT) съфинансиран от програма “Еразъм +”; „Multisport Academy”, съфинансиран от програма „Мобилност“ на Европейският парламент; „Football for Active aging, Inclusion and Together Healthy“ (FAITH) съфинансиран от програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия; DRAWS „Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments“ съфинансиран от програмата ERASMUS + SPORT на Европейския съюз; “Approaching to a Sport&Health Lifestyle”, съфинансиран от програма Еразъм+ Спорт; Sport Project Lab 2020, организиран от EPSI; Волейболно онлайн предизвикателство за ученици „Малки великани„; 

2021SCORES (Developing SKILLS & COMPETENCES RESULTING in EMPLOYABILITY THROUGH SPORT) съфинансиран от програма “Еразъм +”; „Football for Active aging, Inclusion and Together Healthy“ (FAITH) съфинансиран от програма Еразъм+ Спорт на Европейската комисия;  DRAWS „Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments“ съфинансиран от програмата ERASMUS + SPORT на Европейския съюз; “Approaching to a Sport&Health Lifestyle”, съфинансиран от програма Еразъм+ Спорт; „Sport sTop Aggression In School WorlD“ (STAID), съфинансиран от програма Еразъм + Спорт; Волейболно онлайн предизвикателство за ученици „Малки великани„; 

2022 –  DRAWS „Doping Raising Awareness among youths in Sport recreational environments“ съфинансиран от програмата ERASMUS + SPORT на Европейския съюз; “Approaching to a Sport&Health Lifestyle”, съфинансиран от програма Еразъм+ Спорт; „Sport sTop Aggression In School WorlD“ (STAID), съфинансиран от програма Еразъм + Спорт; Х Държавно първенство по плажен волейбол за служители на МВР; I STREETLIFTING – Турнир Sofia Hardcore Gym;

error

Абонирайте се за да получавате актуалните новини за Сдружение "Левски-Спорт за всички" навреме!